Actuaquiz 8 - Vraag 1 | Internationaal - economie

In welk Europees land wil de regering het tekort op de begroting volgend jaar laten oplopen tot 2,4 % van het bruto binnenlands product (bbp)?

Antwoord:

Volgende >>